Branko Bergant (Brane Brada)

4.10.1954 –  9.11.2016

V 63. letuje umrl Branko Bergant z Jesenic. Bil je zaslužni planinski delavec, aktiven je bil tudi na drugih področjih družbenega dela. Član Planinskega društva Jesenice je bil od leta 1979. Ob delovnih obveznostih, najprej v Železarni Jesenice in kasneje v Acroniju je prosti čas namenil goram in se prostovoljno vključil v delovanje in razvoj društva.
Delal je v alpinističnem odseku, kjer je bil v osemdesetih letih v enem mandatu tudi načelnik. Doprinesel je, da se je odsek takrat ponovno uveljavil v slovenskem in jugoslovanskem merilu. Sodeloval je pri mladinskem odseku in pri markacistih. Bil je velik poznavalec planinskih poti na območjih, kjer ima društvo svoje postojanke. Pomemben pečat v dolgoletni pripadnosti vrednotam prostovoljnega dela v planinskih vrstah je pustil kot predsednik društva od leta 2002 do leta 2014. Takrat so pri društvu začeli izvajati investicije za zavarovanje lepega in čistega okolja pri postojankah. Za dolgoletno predano delo društvu in planinskim vrednotam je prejel bronasti znak Planinske zveze Slovenije.
Branko Bergant je deloval tudi na kulturnem področju. Bil je med ustanovitelji in igralec lutkovne skupine Ringa-raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik – Koroška Bela. Krajši čas je bil tudi predsednik društva.
V sedanjem mandatu, od leta 2014 naprej, je bil član Občinskega sveta Občine Jesenice in član Odbora za proračun in finance.

V življenju ga je odlikovala skromnost, ni želel, da bi z njegovim delom, poklicnim ali prostovoljnim, vzbujal širšo pozornost. Zanj je bilo dovolj, da je vestno opravljal naloge, ki so mu bile zaupane, rad je pomagal drugim. Takšnega ga bodo vsi, ki so z njim delali in prijateljevali, ohranili v spominu.

Janko Rabić